เกมส์นี้คุณจะต้องยิบศตรูที่วิ่งดาหน้าไม่กลัวตายเข้ามาจะฆ่าคุ..
Featured Games