Login to submit your scores
เกมส์วางระเบิดเจ้าหัวแดง เกมส์นี้ คุณต้องทำให้เจ้าหัวแดงทุกตัวตกลงไปด้านล่างของฉากด้วยการวางระเบิดทำให้มันกระเด็นตกลงไปด้านล่างให้ได้ แต่ถ้าในฉากมีเจ้าหัวเหลืองอยู่ด้วย อย่าไปทำอะไรเค้าเพราะเค้าเป็นคนดี ทำให้หัวแดงหล่นลงไปหมดก็ผ่านฉาก

InstructionsStatisticsTags

Game Categories

Do You Like This Game?

Embed this game on your MySpace or on your Website:

Comments are closed.