Loudtalks Lite 1.6 เป้นโปรแกรม กดแล้วพูด (เหมือนวิทยุคลื่นสั้น หรือ Walkie talkie) ที่ทำงานได้ทั้งบน Smart phone และ windows โดยโปรแกรมนี้ให้เพื่อน ๆ สามารถสนทนาแบบ 1 ต่อ 1 หรือ 1 ต่อ หลาย ๆ คนได้ในเวลาเดียวกัน (รองรับผู้ฟังมากที่สุด 100 คน) โดยผ่านระบบเครือข่ายของเจ้าของโปรแกรม ... Read More