หลาย ๆ คนคงจะไม่ค่อยได้ทราบว่าระบบการทำงาน เกี่ยวกับ Network และ อินเตอร์เน็ตของระบบปฏิบัติการ windows นั้นประกอบด้วยปัจจัยหลากหลายมากมาย ที่ทำหน้าที่ต่าง ๆ กันออกไป และเวลาระบบเหล่านี้มีปัญหาขึ้นมาทีอาทิต่อเน็ตไมไ่ด้ หรือ Network ทำงานผิดพลาดก็ต้องใช้ความรู้ พอสมควรในการไล่ตามหาปัญหาเหล่านี้  และวันนี้เรามีโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอา สาเหตุและการแก้ปัญหา ดังเกล่า มาแนะนำคุณครับ Complete Internet Repair 5.0.1 ฟรีโปรแกรมที่ได้รวบรวมเอาปัญหาที่พบบ่อย ๆ ในการใช้งาน Internet และ network ... Read More