ฟรีโปรแกรม backup ข้อมูลที่จะช่วยให้คุณทำสำเนาไฟล์ หรือโฟลเดอร์สำคัญของคุณไปเก็บไว้ยัง พาร์ติชั่นอื่น ?หรือ Hard disk 9ัวอื่น ๆ ได้แบบอัตโนมัติ โดยการ Backup นี้จะเป็นแบบ Mirror คือจะ backup ให้มีสภาพเหมือนกับโฟลเดอร์ทุกฉบับทุกประการ หากคุณมีการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์ย่อย ในไดร์ฟ หรือโฟลเดอร์หลักที่มีการ ตั้งให้ backup ไว้ ไฟล์หรือโฟลเดอร์ย่อยในไดร์ฟ backup ก็จะหายยไปด้วย เพราะฉะนั้นหากไม่แน่ใจว่ายังต้องการไฟล์เหล่านั้นอยู่ใหม ก็ควร Copy ... Read More