SSuite Penumbra Editor 11   ฟรีโปรแกรม Word processor หรือโปรแรกมสำรหับพิมพ์งาน พิมพ์เอกสารต่าง ๆ โดยตัวโปรแรกมจะมีความสามารถในการทำงานใกล้เคียงกับ MS Word เป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็ฯฟีเจอร์ต่าง ๆ การทำเอาสาร,คอลัมน์ การแทรก ข้อความหรือรุปภาพ รวมไปถึงการจัดหน้าเอกสารต่าง ๆ ก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายไม่ต่างกัน ตัวโปรแรกมถูกออกแบบมาให้รองรับการแสดงผลบนจอแบบกว้าง (Wide screen)  ที่ความละเอียด 1366x768 Pixel ช่วยให้หน้าจอไม่ยืดผิดเพี้ยน นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมที่ใช้ดีและใช้ฟรีครับ ... Read More