VirtualBox 4.1.2 คือโปรแกรมที่ใช้ในการจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งโดยการแบ่งทรัพยากรจากระบบหลักไปใช้เช่น CPU,RAM,VGA,HDD ?โดยจุดมุ่งหมายหลักของโปรแกรมนี้คือการติดตั้ง ระบบปฏิบัติการขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเพื่อใช้งานที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่น เรามีโปรแกรมที่ต้องใช้งานอยู่เป็นประจำที่มันรันได้เฉพาะบน Windows XP เท่านั้น แล้ววันหนึ่งคอมเก่าเราเสียหรือมีเหตุอันใดที่ต้องเปลี่ยนมาใช้ Vista หรือ 7 แล้วเราต้องใช้โปรแกรมนั้นด้วย เราก็ใช้เจ้า Virtual box นี่แหละในการจำลองคอมพิวเตอร์ขึ้นมาอีกเครื่องหนึ่งภายใต้ Windows 7 แล้วติดตั้ง Windows XP ลงไปแล้วก็ทำงานกับโปรแกรมที่เรามีอยู่ได้ ก็ประมาณนี้ VirtualBox 4.1.2 ได้พัฒนาในส่วนของ การทำงานให้มีความลื่นมากขึ้น ... Read More