หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบคอมพิวเตอร์จำวนวมาก ๆ เป็นประจำ การตรวจสอบสเป็คที่ละเอียดเป็นิส่งจำเป็ฯเพราะถ้ามีอะไรผิดพลาดขึ้นมาคุณเองนั่นแหละที่จะเดือดร้อนดังนั้น วันนี้เรามีโปรแรกมที่จะเช็คสเป็คคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น ๆ แบบละเอียดยิบ ๆ แบบไม่ต้องแกะฝาครอบให้เสี่ยงประกันหลุดมาแนะนำกันคารับ HiBit System Information v1.5.20 ฟรีโปรแกรมเช็คสเป็คคอมที่บอกทุกอย่างละเอียดยิบท้งชื่อรุ่นยี่ห้อโมเดล ความเร็วในการทำงาน และปริิมาณการทำงานอยู่ในขณะนี้ รวมไปถึง รายละเอียดของ Windows ที่ถูกติดตั้งไว้อยู่ด้วย เรียกได้ว่าไม่มีทางที่จะเปลี่ยนแปลง อะไรจากสเป็คที่กำหนดได้เลย เพราะโปรแกรมบอก ชื่อรุ่นของอุปกรณ์แต่ละอย่างได้อย่างถูกต้องชัดเจนมาก นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมที่ควรมีติดแฟรชไดร์ฟไว้ก่อนนำเป็นซื้อคอมพิวเตอร์แบบประกอบครับ (มีให้เลือกทั้งแบบติดตั้งและแบบพกพานะครับ) รายละเอียดโปรแกรม HiBit System Information v1.5.20 ขนาด :1.6 ... Read More