ZipSnapNG 3.1.0  ฟรีโปรแกรมสำหรับ Backup (สำรอง) ข้อมูลในเครือ่งของคุณที่มาพร้อมกับความสามารถในการ Backup ข้อมูลต่าง ๆ ในเครื่องมากมาย ที่จะช่วยให้การทำสำรองข้อมูล จำนวนมาก ๆ เป็นไปได้อย่างง่ายดาย โดยคุณสามารถที่จะต้งค่าต่าง ๆ เช่นตั้งเววลา,เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ และอื่น ๆ รวมไปถึงสามารถสั่งให้ Zip file เพื่อประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลสำคัญของคุณได้อีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกม Backup ข้อมูลดี ๆ ที่ทำให้คุณประหยัดเวลาในการ backup ข้อมูลในแต่ละวันครับ รายละเอียดโปรแกรม ZipSnapNG ... Read More