Virtual box 3.2.10 คือฟรีโปรแกรมที่เอาไว้ใช้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาคะ โดยหลัก ๆ แล้วจะเอาไว้ใช้สำหรับ ลงระบบปฏิบัติการ (OS) ที่แตกต่างกับตัวแม่ เช่นตัวเครื่องหลักใช้ Windows 7 แต่เราต้องการใช้โปรแกรมบางตัวใน Windows XP เราก็ใช้เจ้า Virtual box นี้จำลองเครื่องอีกเครื่องหนึ่งขึ้นมาแล้วติดตั้ง Windows XP ลงไปเพื่อใช้งาน ?ประสิทธิภาพโดยรวมของโปรแกรมนี้ถือว่าดีมากคะรองรับหลากหลาย OS ทำงานได้อย่างราบรื่น แต่ก็ได้เฉพาะโปรแกรมพื้นฐานเท่านั้น ส่วนโปรแกรมลึก ๆ อย่าง ... Read More