หากคุณคือช่างคอมพิวเตอร์ นี่คือแผ่นโปรแกรมที่คุณต้องมี ครับ Ultimate Boot CD 5.3.7   ฟรีโปรแกรมสำรหับสร้างแผ่น CD บูตเครื่องที่ได้รวบรวมเอาเครือ่งมือสำรหับซ่อม Hardware ต่าง ๆ ของเครื่องไม่ว่าจะเป็น  BIOS (โปรแกรมสำหรับ Flash) ,Mainboard ,HDD,RAM รวามเครื่องไม้เครื่องมือสำหรับเช็คการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ว่ามีความผิดปกติตรงไหนอย่างไร รวมไปถึงโปรแรกมสำรหับเช็คการทำงานของระบบ Windows ด้วย นับเป็นอีกหนึ่งแผ่นโปรแกรมที่มีประโยชน์มกา ๆ สำรหับช่างคอมพิวเตอร์หรือผู้ที่มีความสามารถในการตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอรืได้ครับ (ไม่เหมาะกับผู้ใช้ทั่วไป เพราะบางเครื่องมืออาจสร้างความเสียหายให้กับ เครื่องได้ถ้าคุณใช้ไม่เป็น) รายละเอียดโปรแกรม Ultimate ... Read More