รีจิสตี้ (Registry) องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดตัวหนึ่งของ Windows เพราะมันเป็นตัวเก็บค่าต่าง ๆ เรียกง่าย ๆ ว่ามันคือระบบฐานข้อมูลเก็บค่าต่าง ๆ ของ Windows ก็ได้ เมื่อเรามีการใช้งานคอมพิวเตอร์ไปซักระยะ มีการติดตั้งโปรแกรมมากขึ้น จำนวนรีจิสตี้ก็จะมากขึ้นตามไปด้วย และถ้าเราลบโปรแกรมนั้น ๆ ออกไป รีจิสตี้ที่เก็บค่าโปรแกรมนั้น ๆ ก็ยังจะคงค้างอยู่ภายในเครื่อง เมื่อมันมีปริมาณเยอะเข้าใหญ่เข้า ก็จะทำให้ Windows เสียเวลาในการอ่านรีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วมากขึ้นเรื่อย ๆ และนี่เป็นสาเหตุหลักอย่างหนึ่งที่ทำให้เครื่องเราทำงานช้าลงค่ะ โดยปกติแล้ว Windows จะไม่สามาถรถกำจัดรีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วได้ด้วยตัวเอง ... Read More