The Battle for Wesnoth 1.9 เกมส์วางแผนการรบแบบผลัดกันเดิน (Turn-based strategy) โดยเราจะต้องทำการเก็บรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นในการสร้าางที่อยู่อาศัยและกองทัพที่แข็งแกร่งเพื่อไปรบกับอีก 5 เผ่าพันธุ์ที่เหลือ เป้าหมายคือการรวม Wesnoth แผ่นดินแม่ของเราให้เป็นหนึ่งเดียว. ตัวเกมส์ The Battle for Wesnoth 1.9 นี่เป็นเกมส์วางแผนการรบที่มีฉากรบเป็นโลกแฟนตาซีคะ โดยเราต้องมีการวางแผนบริหารวัตถุดิบในการสร้าง Unit ต่าง ๆ ที่มีมากมายกว่า 200 ชนิด ใน 6 เผ่าพันธุ์ ... Read More