System Ninja 2.0.2 โปรแกรมนินจากจอมขยันช่วยทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรา โดยเจ้าตัวโปรแกรมนี้จะมีหน้าที่หลัก ๆ เลยคือการค้นหาไฟล์ขยะ หรือ Temperley file ซึ่งก็คือไฟล์ขยะที่เกิดจากการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมันจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ตามวันเวลาที่ใช้งาน นอกจากนี้ยังช่วยลบพวก Cookie และไฟล์ขยะอืน่น ๆ ที่มาจากการใช้งานอินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย เป็นการช่วยป้องกันการถูกฝัง Cookie แบบไม่รู้ตัวได้อีกทางหนึ่ง ได้พื้นที่ฮาร์ดดิสก์กลับคืนมาแล้วยังได้ประสิทธิภาพเครื่องกลับมาด้วย ดีจริง ๆ เลย Download System Ninja 2.0.2 ... Read More