แหะ ๆ น้องลั่นล๊า ก็พูดให้เวอร์ไปอย่างนั้นแหล่ะคะที่จริงแล้วโปรแกรมนี้มันก็คือ โปรแกรมที่เอาไว้ใช้ตรวจสอบสเป็คของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานี่เอง ว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง บอกชื่อยึ่ห้อของ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น CPU,Mainboard,RAM,HDD,VGA และ Sound ?เอาไว้ใช้ประโยชน์เวลาเราไปซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่ เราก็เอาโปรแกรมนี้ใส่ Handy drive ไปแล้วเอาไปรันในเครื่องที่เราซื้อ(เป็นโปรแกรมแบบพกพานะไม่ต้องติดตั้ง)เพื่อตรวจสอบดูว่า สเป็คเครื่องที่เราได้รับนั้น มันตรงกับที่ระบุไว้ในใบโฆษณาหรือเปล่า ป้องกันการถูกหลอกได้คะ ?โปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์นะสามารถนำไปใช้ได้เลยไม่มีเงื่อนไขแต่อย่างใดคะ Download Speccy portable 1.07 ... Read More