หากคุณเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นนักพัฒนาเว็บไซด์ คงจะต้องเคยใช้โปรแกรมนี้อย่างแน่นอน เพราะ PHP MY Admin เป็นโปรแกรมที่เอาไว้สำหรับเขียนและทดสอบภาษา PHP ได้โดยไม่ต้องทำการอับดหลดขึ้น Webserver เพราะตัวโปรแรกมมาพร้อมกับ โปรแกรม MySQL ที่สามารถจำลอง  server My SQL ขึ้นมามาในเครื่องคอมพิวเตอร์ให้คุณสามารถทำการทดสอบ การเขียนภาษา PHP ที่มีการเชื่อมโยง กับ My SQL ได้โดยไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ Web server ก่อนครับ นับเป็นอีกหนึ่งชุดโปรแกรมที่จะช่วยทำให้การพัฒนา ภาษา ... Read More