PDF24 Creator 7.3  ฟรีโปรแกรมที่จะทำให้คุณสามารถสร้างไฟล์ PDF ได้จากโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถสั่ง Print ได้โดยตัวโปรแกรมจะไปจำลองตัวเองเป็นเครือ่ง printer และเมื่อคุณเลือกสั่ง print ด้วย PDF24 Creator  คุณก็จะได้ไฟล์ PDF ที่หน้าตาเหมือนกับไฟล์ต้นฉบับทุกประการไม่ผิดเพี้ยน และนอกจากจะสร้างไฟล์ PDF ได้แล้วโปรแกรมนี้ยังสามารถเปิดไฟล์ PDF ได้ด้วย โปรแรกมตัวเล็ก ๆ ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่กินทรัพยากรระบบมาก นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมที่ใช้ดีมาก ๆ ครับ รายละเอียดโปรแกรม PDF24 Creator 7.3  ขนาด ... Read More