Pirates : Battle for caribbean ฟรีเกมส์สุดสนุก ที่เราจะต้องทำหน้าที่เป็นทหาร เฝ้าป้อมปืนอยู่บนยอดปราสาท กลางทะเลแคริเบี้ยน เป้าหมายคือปกป้องเรือสินค้าที่แล่นไปมาจากเรือโจรสลัดที่ชุกชุมอยู่ในทะเล โดยเราจะมีปืนใหญ่วิถีไกล ที่สามารถจิงเราโจรสลัดที่แล่นเข้ามาในรัศมีได้แต่การยิงไม่ง่ายนักเพราะต้องคำนวนความเร็วเรือกับความเร็วลูกกระสุนให้สัมพันธ์กันด้วย เมื่อเล่นผ่าน 1 ฉาก เราก็จะสามารถอับเกรด ปืนและสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อเพิมพลังการโจมตีให้กับป้อมปืนได้ จมเรือโจรสลัดให้หมดเพื่อนำสันติสุขคืมมาสู่ ทะเลแคริเบี้ยน (ไม่รู้ฉากหลัง ๆ จะมี แบล็คเพิล ?กับ ฟายอิ้ง ดัชแมนโผล่มารึเปล่านะคะ อิอิ) lgxH88v,muj9vh'dki CPU P ... Read More