360 Total Security Essential 8.8  ฟรีโปรแกรมแอนตี้ไวรัสที่พิเศษกว่าใคร คือได้รวบรวมเอา Engine หรือแกนกลางของแอนตี้ไวรัส 3 ตัว ได้แก่ Bit defender Engine,OVM,engine และ Cloud base engine ซึ่งทำให้ตัวโปรแรกมมีความสามารถในการปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์แบบรอบด้าน  ทั้งจากทาง Offline และ  Online สามารถสแกน URL ที่เป็นอันตรายและสั่งบล็อค เพื่อไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซด์ นั้น ๆ ... Read More