หากคุณคือช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ ที่ต้องเดินทางออกไปพบลูกค้าบ่อย ๆ นี่คืออีกหนึ่งโปรแกรมที่คุณต้องมีติด Flash drive  หรือ แผ่น CD Tools ไว้ครับเพราะมันจะช่วยคุณวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวตอร์ได้ Core Temp Portable 1.9  ฟรีโปรแกรมเวอร์ชั่นพกพาสำรหับตรวจเช็ค อุณหภูมิ ของ CPU โดยเจาะลึกในแต่ละ Core เลยว่ามีอุณหภูมิเท่าไหร่ ช่วยให้วิเคราะห์ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับ เครื่องคอมพิวเตอร์น้น ๆ ได้ง่ายขึ้น โดยอาการเสียของเครื่องที่มีความร้อนสูงเกินไปก็คือ จะดับบ่อยหรือ Restart ตัวเองบ่อย เราก็มาเช็คตรงนี้ได้ว่า ... Read More