หากคอมพิวเตอร์ที่คุุณให้งานอยู่เป็นเครื่องที่คนอื่นสามารถเข้ามาใช้งานได้ และคุณมีงานหรือไฟล์ที่ไม่ต้องการให้คืนอื่นเข้ามายุ่งหรือเห็นวันนี้เรามีโปรแกรมดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณซ่อง,ล็อคไฟล์หรือโฟเดอร์สำคัญของคุณได้แบบที่ใครก็ยุ่งไม่ได้ (รวมถึงตัวคุณเองถ้าคุณลืมรหัสผ่าน) Wise Folder Hider 4.18 ฟรีโปรแกรมสำหรับ ล็อค หรื ซ่อน หรือทั้งล็อคทั้งซ่อน โฟลเดอร์หรือไฟล์สำคัญของคุณโดยการใช้การเข้ารหัสแบบ 256 Bit ที่ถ้าไม่รู้รหัสก็ต้องใช้เวลาในการแฮ็คมากกว่า 10 ปี ในการคำนานหรือถอดรหัสออกมาได้ (เพราะฉะนั้นรหัสผ่านจึุงสำคัญมาก ๆ ถ้าคุณลืม ไฟล์ที่คุณซ่อนไว้ก็จะถูกซ่อนตลอดกาล)  จึงเป็นที่แน่ใจได้ว่าจะไม่มีใครสามารถเข้ามายุ่งกับไฟล์ของคุณไ้ด การใช้งานไม่ยากแค่เพิ่มโฟลเดอร์ และตั้งรหัสผ่าน แล้วเลือกที่จะซ่อน หรือล็อค เพียงเท่านี้ ... Read More