โดยปกติแล้วเการลบโปรแกรมออกจากเครือ่งคอมพิวเตอร์ด้วยการใช้คำสั่ง Add/removed  program มาตฐานของ windows  มันมักจะทิ้งเศษ ๆ ของโปรแกรมเหล่านั้นไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เสมอ ๆ และหลาย ๆ ครั้งมันก็มักจะสร้างปัญหาต่าง ๆ มากมายเช่นเครื่องช้าลง ลงโปรแกรมไมไ่ด้ และอื่น ๆ มากมาย  ดังนั้นวันนี้เราเลยมีโปรแกรมดี ๆ มาแนะนำกันครับ Revo Uninstaller 2.05 ฟรีโปรแกรมสำหรับลบโปรแกรมต่า งๆ ออกจากเครือ่งคอมพิวเตอร์แบบถอนรากถอนโคน  สามารถลบทุกสิ่งทุกอ่างที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมที่ต้องการลบได้สิ้น ไม่ว่าจะเป็นไฟล์ระบบ ไฟล์สำคัญอะไรก็แล้วแต่ แม้แต่โปรแกรมที่ตั้งใจไม่ทำตัว ... Read More