เคยมั๊ยนั่งทำงานอยู่ เครื่องก็สะดุด กระตุก หรือ หนืด ๆ แล้วก็มีกล่องขึ้นมาประมาณว่า Program ..... Not responding  แล้วก็ช้ามาก ๆ หรือค้างไปเลย  กด Ctrl+ALT+DEL เข้าไปปิดโปรแกรมค้างก็ไมไ่ด้ End process ก็ไม่หลุด สุดท้ายต้องจำใจกดปุ่ม Reset งานก็ไม่ได้เซฟ ถ้าเคยหรือเป็นบ่อย ๆ ละก็โหลดโปรแกรมที่เราจะแนะนำวันนี้ติดเครื่องไว้เลยครับ ProcessKO 4.44 ฟรีโปรแกรมสำหรับปิดโปรแกรมต่าง ๆ ในเครื่องได้ในบัดดลไม่ว่าโปรแกรมนั้นกำลังจะรันอยู่ ... Read More