Roboscan Internet Security Free 2.5 ฟรีโปรแกรมแอนตี้มัลแวร์ น้องใหม่ ที่มาพร้อมความสามารถในการค้นหามัลแวร์ได้แทบจะทุกรุปแบบ ทั้ง Virus,spyware,Adware,Trojan,Worm และ Hacking toolsต่าง ๆ โดยโปรแรกมนี้จะใช้ทรัพยาการระบบของคอมพิวเตอร์น้อยกว่าโปรแรกมอื่ นๆ เพราะใช้ เทคโนโลยี ใหม่ที่เรียกว่า Smart scan ที่จะไม่หน่วงการทำงานของเครือ่งคอมพิวเตอร์  ใครที่กำลังมองหาแอนตี้มัลแวร์แบบเบา ๆ เพื่อให้เครื่องเอาพลังไปทำงานได้เต็มที่กว่าปกติ ก็ลองโหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ดูค่ะ รายละเอียดโปรแกรม Roboscan Internet Security Free 2.5 ขนาด ... Read More