ถ้าหากเพื่อน ๆ เป็นอีกคนหนึ่งที่จำเป็นต้องไปใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตสาธรณะ เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นตามร้านเน็ต,ร้านเกมสืหรือห้องคอมพิวเตอร์ตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย เพื่อน ๆ คงจะรู้ดีว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้มันไม่มีความปลอดภัย อาจเป็นที่รวมทั้งไวรัสและมัลแวร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง web browser ที่อยู่ในเครื่องนั้น ๆ อาจจะเป็นเวอร์ชั่นเก่า หรือถูกฝังมัลแวร์ต่าง ๆ ไว้มากมาย วันนี้เรามีโปรแรกมดี ๆ ที่จะช่วยให้คุณใช้งานคอมพิวเตอร์เลห่านั้นได้ปลอดภัยมากขึ้น SlimBrowser Portable 7.0  ฟรี web browser แบบพกพาที่จะทำให้เพื่อน ๆ ใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ปลอดภัย เพราะโปรแรกมสามารถเรียกใช้จาก ... Read More