NovaBench 4.0.4 ฟรีโปรแกรทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์หรือที่เราเรียกกันว่า   Bench mark  ซึ่งโปรแกรมนี้จะทำการทดสอบอุปกรณ์หลัก ๆ ของเรา 3 ตัว คือ  CPU ,RAM และ GPU  โดยทำการ bench mark ในลักษณะ ของการ Render ภาพกราฟิค และให้คะแนนอุปกรณ์แต่ละส่วนออกมา แต่ไม่ได้บอกเกณฑ์หรือนำไปเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นว่าคะแนนที่ได้นั้นมัน สูงต่ำอะไรขนาดไหน เรียกว่า บอกคะแนนเพียว ๆ และบอก อัตราเฟรมเรทของ ... Read More