https://www.youtube.com/watch?v=9iNZdADUnW0 GeekUninstaller 1.4.4.116  สุดยอดโปรแรกมใช้สำหรับ ลบโปรแรกมที่คุณไม่ต้องการใช้งานแล้วให้ออกไปจากเครือ่งคอมพิวเตอร์ของคุรแบบไม่มีอะไรหลงเหลือเลยไม่ว่าจะเป็นไฟล์ต่าง ๆ ,ไฟล์ระบบ หรือแม้กระทั่งบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับโปรแกรมนั้นก็จะถูกลบออกไปด้วย  เหมาะสำรหับการลบโปรแกรมที่เราไม่ต้องการ หรือติดตั้งโดยไม่ตั้งใจ อย่างพกโปรแรกมที่บังคับให้ลง ที่มาพร้อมกับฟรีแวร์ หรือ แอนตี้ไวรัส เจ้าใหญ่บางเจ้าที่ ทำตัวเดโมมาให้ลองใช้แล้วตั้งใจไม่ทำตัว uninstall  แล้วแสดงข้อความให้อับเกรดเป็นเวอร์ชั่นเสียเงินอยู่ตลดเวลา อันนี้ก็สามารถลบได้ด้วย ช่วยให้คุณเรียกคือพื้นที่ HDD มาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย เลยทีเีดยวครับ  นับเป็นอีกหนึ่งโปรแกรมดี ๆ ที่เราแนะนำให้มีติดเครื่องไว้ และใช้แทนการ Remove ปกติครับ รายละเอียดโปรแกรม GeekUninstaller ... Read More