Dont Sleep 4.16 ฟรีโปรแกรมที่จะช่วยให้คอมพิวเตอร์ของคุณไม่เข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานทั้งหลายทั้งแหล่ไม่ว่าจะเป็น Sleep,hybernate,restart,log off หรือ shutdown  จากผู้หวังดีประสงค์ร้าย หรือผู้หวังอะไรก็แล้วแต่ เพื่อป้องกันไม่ให้งานที่ทำอยู่ค้างไว้หายไป หรือโปรแรกมหยุดการทำงานจากการเข้า Sleep mode ของ windows  โดยตัวโปรแกรมจะรันขึ้นมาและเมื่อคุณต้องการใช้งานจะต้องใส่รหัสผ่าน ของโปรแรกมก่อนด้วย สามารถตั้งเวลาในการบล็อคค่าต่าง ๆ เหล่านั้นได้ นับเป็นอีกหนึ่งโปรแรกมที่จะช่วยให้คุณสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องลื่นไหล  เหมาะสำรหับเครื่องที่ตอ้งปล่อยให้รันงานอย่างอัตโนมัติ แช่นการคุมเครือ่งจักรอื่น ๆ หรือการรันโปรแรกมต่อเนื่องครับ รายละเอียดโปรแกรม Dont Sleep 4.16 ขนาด : 74 ... Read More