CCleaner portable 3.01 ที่สุดของฟรีแวร์ทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ ตรวจเช็ค รีจิสตี้หรือ ฐานข้อมูลของวินโดว์ว่า อยู่ในสภาพดีไหม มีอันไหนผิดปกติ และจะซ่อมแซมให้ ลบ รีจิสตี้ที่ไม่ได้ใช้แล้วทิ้งไปทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้นและยังสามารถลบไฟล์ขยะ ไฟล์ TMP ต่าง ๆ ที่ตกค้างอยู่ในเครื่องทำให้ได้พื้นที่ Hardddisk มามากขึ้นอีกด้วย เป็นโปรแกรมสามัญ ที่ต้องมีติดเครื่องไว้กันเลยทีเดียว ก็ควรทำความสะอาดคอมพิวเตอร์ทุก ๆ 2 อาทิตย์จะเป็นการดี download CCleaner portalbe 3.01 ... Read More